RhemaZnak “m” u logotipu stiliziran je tako da simbolizira knjigu i goluba u letu te na taj način predstavlja karakter i usmjerenje Zaklade Rhema. Rhema je Božja riječ (knji­ga) koja progovara nadahnuta Duhom Svetim (golub).  Plava i crvena boja simboliziraju Hrvatsku.

Zaklada Rhema

Savska cesta 103, 10360 Sesvete, Tel.: 01/5555-955
www.rhema.hr

zaklada@rhema.hr

IBAN: HR3624840081107265565