SVRHA

Zaklada Rhema osnovana je sa svrhom:

  • Promicanja kršćanskih vrednota
  • Potpora u duhovnom rastu i formaciji
  • Promicanja ekumenskih vrednota i dijaloga među vjerskim zajednicama
  • Promicanja kulture dijaloga, tolerancije i snošljivosti među raznim društvenim skupinama
  • Promicanja obiteljskih vrednota

Zaklada Rhema

Savska cesta 103, 10360 Sesvete, Tel.: 01/5555-955
www.rhema.hr

zaklada@rhema.hr

IBAN: HR3624840081107265565