Zaklada Rhema

Na osnovu Članka 7. Statuta Zaklade Rhema, Pravilnika o mjerilima i postupku dodjele potpora udrugama, ustanovama i pojedincima, Zaklada Rhema raspisuje 

Natječaj

za dodjelu financijskih potpora za 2024. godinu udrugama, ustanovama i pojedincima koji u svom djelovanju promiču vrijednosti utvrđene u temeljnim dokumentima Zaklade

1. Zaklada Rhema objavljuje natječaj za 2024. godinu, za dodjelu financijskih potpora fizičkim i pravnim osobama, udrugama i drugim institucijama koje u svom djelovanju:

 • Promiču kršćanske vrednote 
 • Daju potporu duhovnom rastu i formaciji svojih članova 
 • Promiču ekumenske vrednote i dijalog među vjerskim zajednicama 
 • Promiču kulturu dijaloga, tolerancije i snošljivosti među raznim društvenim skupinama 
 • Promiču obiteljske vrijednosti

2. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti sljedeće podatke: 

 • Naziv, adresu i kontakt kandidata
 • Opis i namjenu za koju se sredstva koriste
 • Opis dosadašnjeg rada, analiza i postignuti rezultati
 • Opis aktivnosti i plan rada i ciljeva koje žele ostvariti u 2024. godini
 • Financijski plan za 2024. godinu
 • Kandidati su dužni svoje prijave sastavljene na gore opisani način dostaviti najkasnije do 31.12.2023. godine na mailOstali izvori i visina sredstava 

3. Pri odlučivanju o dodjeli sredstava Zaklada će se naročito rukovoditi sljedećim načelima: 

 • Načelo evangelizacije – projekti koji u svom sadržaju prvenstveno imaju za cilj evangelizaciju 
 • Načelo ekumenizma – projekti koji u svom sadržaju imaju inicijativu i doprinose povezivanju i suradnji raznih kršćanskih zajednica 
 • Načelo etičnosti – projekti koji promoviraju etičnost, posebice kršćansko biblijske vrijednosti, kako u poslovanju, tako i u svim sferama društva 
 • Načelo edukacije – projekti koji educiraju, obučavaju i opremaju lidere, svećenike, poslovne ljude, pastore, studente, volontere u njihovom kršćanskom rastu i razvoju 
 • Načelo efikasnosti – projekti koji pomažu kršćanima da budu efikasniji i uspješniji u svom radu, uključujući korištenje EU fondova i ogovarajućih fondova RH, kao i projektnu suradnju s drugim srodnim udrugama 
 • Načelo cjelovitog razvoja – projekti koji promiču i zalažu se za cjeloviti razvoj svake osobe u duhovnom i materijalnom smislu 
 • Načelo brige za zajednički dom, u središtu kojega je ekološko obraćenje, a sve temeljeno na enciklici pape Franje “Laudato si” 

4. Zaklada će se također pri odlučivanju o dodjeli potpora rukovoditi i sljedećim kriterijima: 

 • Procjena visine potreba 
 • Kvaliteta prijedloga i programa 
 • Realističnost i transparentnost financijske procjene 
 • Doprinos projekta svrsi i ciljevima Zaklade Rhema 
 • Dostupnost i širina evangelizacijskog dosega kroz prisutnost u medijima, društvenim mrežama, crkvenim i drugim zajednicama 

5. Kandidati su dužni svoje prijave sastavljene na gore opisani način dostaviti najkasnije do 31.12.2023. godine na mail zaklada@rhema.hr 

Ravnateljica Zaklade:

Mirjana Topčić