NATJEČAJ ZA 2020. GODINU

Na osnovu Članka 7. Statuta Zaklade Rhema, Pravilnika o mjerilima i postupku dodjele potpora udrugama, ustanovama i pojedincima, Zaklada Rhema raspisuje

 

N A T J E Č A J

za dodjelu financijskih potpora udrugama, ustanovama i pojedincima koji u svom djelovanju promiču vrijednosti utvrđene u temeljnim dokumentima Zaklade.

1. Zaklada Rhema objavljuje natječaj za 2020. godinu, za dodjelu financijskih potpora fizičkim i pravnim osobama, udrugama i drugim institucijama koje u svom djelovanju:
- Promiču kršćanske vrednote
- Daju potporu duhovnom rastu i formaciji svojih članova:
- Promiču ekumenske vrednote i dijalog među vjerskim zajednicama:
- Promiču kulturu dijaloga, tolerancije i snošljivosti među raznim društvenim skupinama:
- Promiču obiteljske vrijednosti:

2. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti sljedeće podatke:
- Naziv, adresu i kontakt kandidata
- Opis i namjenu za koju se sredstva koriste
- Opis dosadašnjeg rada, analiza i postignuti rezultati
- Opis aktivnosti i plan rada i ciljeva koje žele ostvariti u 2020. godini
- Financijski plan za 2020. godinu
- Ostali izvori i visina sredstava

Opširnije

PREUZMI NATJEČAJ

 

    Zaklada Rhema

    Savska cesta 103, 10360 Sesvete, Tel.: 01/5555-955
    www.rhema.hr

    zaklada@rhema.hr

    IBAN: HR3624840081107265565