Temeljnu vrijednost, koja je ujedno motiv osnivanja Zaklade Rhema, osnivači su prisegnuli, potpisujući Povelju o osnivanju: Svjesni svoje odgovornosti prema Bogu, svome narodu i domovini, svojim potpisima na ovoj Povelji iskazujemo spremnost i odlučnost da sukladno sveukupnim mogućnostima pristupimo osnivanju Zaklade Rhema, pridonoseći na taj način općem dobru i spasenju duša.